News - Bekendmaking aan de lezers van hetverschilvzw.be

Op 2010-02-24 08:45:28

Bekendmaking aan de lezers van hetverschilvzw.be
De berichten op deze nieuwspagina worden vanaf heden niet meer geplaatst.
Dit is een gevolg van een brief die de vzw heeft ontvangen van Reprocopy,een beheersvennootschap van de Vlaamse krantenuitgevers die hun auteursrechten beschermt en het gebruik van hun beschermde krantenartikels door derden beheert.


Wij hebben vastgesteld dat op uw website 'http://hetverschilvzw.be' artikels uit Vlaamse kranten
worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming of betaling van rechten waardoor u een
inbreuk pleegt op de auteurswet. De auteurswet laat immers enkel toe krantenartikels te raadplegen
of deze te gebruiken op een wijze die uitdrukkelijk via wettelijke uitzonderingen wordt toegelaten
(bv. kopiëren op papier voor privé gebruik op voorwaarde dat een vergoeding aan Reprobel wordt
betaald) toe. Voor alle andere gebruiken zoals o.a. het integraal reproduceren van krantenartikels via
een website is voorafgaandelijke toestemming van de rechthebbenden of betaling van rechten
vereist.

Wij wensen u erop te wijzen dat er voldoende alternatieve manieren bestaan om te verwijzen naar
krantenartikels zonder de artikels integraal te reproduceren. Zo laat Reprocopy deeplinken voor niet-
commerciële doeleinden naar een krantenartikel op de website van een krantenuitgever toe op
voorwaarde dat (i) maximaal de titel en 150 karakters worden gereproduceerd, (ii) geen foto's
worden gereproduceerd, (iii) voor het linken duidelijk is naar welke website er wordt gelinkt, m.a.w.
bronvermelding en (iv) de webpagina niet geopend wordt binnen een eigen pagina, maar
rechtstreeks linkt naar dewebpagina van de krantenuitgever, i.e. framing is verboden.

Mocht u op uw website wensen te verwijzen naar artikels die enkel in de papieren krant verschenen
zijn, kan u steeds gebruik maken van de door de auteurswet toegelaten uitzondering van het
citaatrecht op voorwaarde dat het citaat ingekaderd wordt in uw eigen uiteenzetting en de bron en
de naam van de auteur worden vermeld. Uw eigen werk moet bijgevolg overeind blijven als het
citaat wordt weggelaten.

REPROCOPY C.V.B.A.
Barastraat 1751070 Brussel

 

 


Het verschil vzw heeft tot doel de jeugd ( en de iets oudere jeugd) te verenigen,te informeren en te vermaken. Het Verschil vzw heeft een informatieve website ( www.hetverschilvzw.be ) met een agenda voor culturele aktiviteiten, fuiven,party's,sportaktiviteiten, Hotnieuws uit de streek e.d.
Find us on Facebook Find us on Myspace Find us on Netlog Find us on Twitter Find us on Youtube